Co nowego w budowlance?

Nadchodzą duże zmiany w ustawie o Prawo Budowlane w 2019 roku. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło, że szykują się duże zmiany w prawie budowlanym. Zasadniczym celem jest zatwierdzenie projektu budowlanego, ułatwienia dla budynków jednorodzinnych i zwolnienie z obowiązku pozwolenia na budowę, a zatem przepisy budowlane zmieniają się na lepsze!

Głównym celem jest ograniczenie biurokracji o nawet 50 %, jest to możliwość uproszczenia wszystkich formalności i przyśpieszenie procesów związanych z budową. W zmiany te wchodzi rozbicie zatwierdzenia projektu budowlanego na dwa etapy. Pierwszym etapem jest składanie uproszczonego projektu, pozwolenia na budowę, w którym zatwierdzono by projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczny, czyli budowlany. Drugi etap zobowiązuje inwestora, do dostarczenia projektu technicznego budynku, w którym jest uregulowane rozwiązanie konstrukcyjne, projekty instalacji oraz charakterystyka energetyczna obiektu. Prawo zdecydowanie będzie bardziej przystępne dla ludzi, którzy chcą rozpocząć własną budowę.

Mniej biurokracji? Na to wszyscy czekali!

Możliwość podzielenia formalności na dwa etapy, dawałoby opcję zmiany w projekcie technicznym oraz jego aktualizację w trakcie trwania budowy. Zmiany wpłynęłyby również na szybsze rozpoczęcie budowy, a co za tym idzie szybsze zamieszkanie inwestora w swojej posiadłości. Kolejnym dużym ułatwieniem jest zwolnienie z obowiązku pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinnych. Projekt zmian zakłada brak konieczności zgłaszania do nadzoru budowlanego rozpoczęcia robót, z wyjątkiem składania protokołu z badania szczelności gazowej oraz wykonanych przyłączy. Ministerstwo również likwiduje prawo do pozwoleń dla sieci gazowych, obiektu małej architektury publicznej oraz przydomowych tarasów o powierzchni do 35 m2.

Stabilność prawa budowlanego jest to najważniejsze z ustaleń Ministerstwa, zatem proponuje aby po upływie 5 lat nie można było by już stwierdzić nieważności wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na użytkowanie. W ten sposób przepisy budowlane staną się znacznie bardziej stabilne, co zwiększy zaufanie potencjalnych inwestorów na podjęcie budowy. Poruszmy jeszcze jedną kwestię obowiązku gestorów sieci. Zarządcą sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych będą groziły poważne konsekwencje finansowe za opóźnienia w wydawaniu warunków przyłącza do sieci. Kary wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Podobne konsekwencje będą groziły w przypadku przyłączy wodociągowych. Planowane jest także zlikwidowanie opłat za wydawanie oraz aktualizację warunków technicznych do sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

 

Author: dach-komplex.pl