Śluby plemienne

Śluby plemienne

 

W niektórych krajach rozpowszechnione są tak zwane śluby zwyczajowe (plemienne). Nie chodzi tu o zwykłe mieszkanie ze sobą dwojga ludzi ani o życie w konkubinacie, który gdzieniegdzie ma pewien status prawny, ale nie taki jak małżeństwo. Dotyczy to wzięcia ślubu według zwyczaju ogólnie przyjętego w danym plemieniu lub okolicy. W grę może wchodzić zapłacenie i przyjęcie całej opłaty za narzeczoną, dzięki czemu w świetle prawa młoda para staje się małżeństwem. Władze uważają taki zwyczajowy ślub za ważny, prawomocny i wiążący. Potem na ogół można zarejestrować swój związek i otrzymać akt ślubu. Zapewnia to ochronę prawną obojgu małżonkom i ich ewentualnym dzieciom, a w razie śmierci męża — owdowiałej żonie. Z chwilą zawarcia legalnego ślubu zwyczajowego mężczyzna i kobieta stają się mężem i żoną. W pewnych państwach, gdzie slub uznawany jest za ślub zwyczajowy istnieje również ślub cywilny, który określa się również mianem ustawowego. Przeważnie odbywa się on przed urzędnikiem i może obejmować ślubowanie oraz wpis do rejestru. Każdy z tych ślubów jest ważny w świetle prawa.

wierszyki

 

Jak możemy sprecyzować znaczenie słowa ślub? Uroczysta obietnica dana Bogu, a dotycząca zrobienia czegoś, złożenia ofiary lub daru, rozpoczęcia jakiejś służby albo obrania jakiegoś stanu czy też powstrzymania się od czegoś, co samo w sobie nie jest złe. Ślub składano z własnej i nieprzymuszonej woli. Był równie wiążący jak przysięga. Ślub składano całkowicie dobrowolnie. Ale gdy ktoś już go złożył, prawo wymagało, by go dochował. Mówiono, że związał ślubem swą duszę, co oznaczało, iż ręczył życiem za dotrzymanie słowa. Rzeczą zrozumiałą jest zatem, by zachować szczególną ostrożność i dobrze przemyśleć brane na siebie zobowiązania. Ślub złożony pochopnie — pod wpływem emocji lub chwilowego zapału okazał się dla niejednych dużym sidłem przez co wyłoniło się mnóstwo niepotrzebnych problemów. A tego przecież chcemy uniknąć. Zwróćmy również uwagę, że ślub od ślubu się różni. W różnych krajach panują inne zwyczaje, inne ceremonie, obrzędy itd. Jeżeli planujesz małżeństwo, przemyśl to kilka razy czy aby na pewno tego chcesz.

Author: dach-komplex.pl