Zakup nieruchomości od dewelopera. Kiedy trzeba iść do notariusza?
kwi30

Zakup nieruchomości od dewelopera. Kiedy trzeba iść do notariusza?

Akt notarialny to dokument urzędowy sporządzony przez notariusza lub upoważnionego do tego, przez Ministra Sprawiedliwości, konsula. Strony mogą każdą czynność prawną, z własnej woli, dokonać w formie aktu notarialnego. Niekiedy jednak przepisy kodeksu cywilnego lub ustaw szczególnych – stanowią, że forma pisemna kwalifikowana (akt notarialny) jest warunkiem zachowania ważności czynności. Tak jest w przypadku przenoszenia...

Read More