Jakie są zalety łąk kwietnych w miastach?

Łąki z polnymi kwiatami oferują różnorodne i zazwyczaj wyjątkowo atrakcyjne miejsce dla przyjemności zarówno młodych, jak i starszych. XX wiek przyniósł gwałtowny spadek różnorodności dzikich kwiatów. W ciągu ostatnich dwudziestu lat odnowione zainteresowanie siedliskami dzikich kwiatów wzrosło w związku z troską o ochronę i zwiększanie różnorodności biologicznej. W połączeniu z tą troską rośnie zainteresowanie przywracaniem starych, źle zarządzanych łąk dzikich kwiatów i tworzeniem nowych łąk. Łąki kwietne w mieście mają wiele zalet, a o najważniejszych z nich poniżej.

Korzyści z tworzenia kwietnych łąk

Zalety łąk kwietnych to między innymi obecność dzikich kwiatów z roślinami bogatymi w nektar, co pomaga wspierać malejące populacje rodzimych zapylaczy, w tym motyli, ciem i pszczół, pomagając w utrzymaniu owadów zapylających uprawy. Jest to szczególnie ważne w coraz bardziej zurbanizowanych środowiskach. Łąki kwietne obejmują rośliny jadalne i siedlisko składania jaj dla gąsienic, które stają się motylami i ćmami. Wysoka roślinność tworzy miejsca odpoczynku dla pożytecznych owadów, takich jak pająki czy biedronki. Te stworzenia pomagają zwalczać szkodniki w ogrodach i uprawach komercyjnych. Dziki kwiat jest również źródłem pożywienia i materiału lęgowego dla ptaków. Niektóre ptaki lubią jeść nasiona, a inne gąsienice i inne owady. Wszystko to można znaleźć na łąkach z polnymi kwiatami. Obszary dzikich kwiatów zapewniają osłonę dla płazów, takich jak traszki, żaby i ropuchy, a także wilgotne środowisko, w którym mogą się pożywić. Zapewniają one również małym ssakom ochronę, pożywienie oraz materiał do gniazdowania. Nawet małe działki, na których można sadzić dzikie kwiaty, mogą zmienić klimat otoczenia, tak że utworzenie łąk dzikich kwiatów jako części miejskiej zieleni może wprowadzić do miasta kawałek krajobrazu. Łąki w mieście tworzą różnorodne kolory, kształty i zapachy, zapewniając ciekawą ekspozycję wiosną, latem i jesienią. Więcej o łąkach kwietnych…

Jak wybrać kwiaty na łąkę kwietną?

Wybór gatunku nie musi być poważnym utrudnieniem przy tworzeniu nowej łąki dzikich kwiatów, pod warunkiem uwzględnienia lokalnych warunków środowiskowych i lokalnego klimatu. Szeroka gama nasion dzikiego kwiatu jest dostępna nawet w Internecie, od wyspecjalizowanych dostawców takich jak Panilaka. Większość gatunków kwiatów naturalnie występuje zgodnie ze swoim umiejscowieniem, podłożem i geologią, klimatem, hydrologią i cechami ekologicznymi. Podobnego rezonansu należy szukać przy tworzeniu łąk w miastach, aby zapewnić różnorodności biologicznej długoterminową przyszłość. Należy używać rodzimych i naturalnych nasion pochodzenia lokalnego. Należy unikać odmian uprawnych. W razie wątpliwości zasięgnij porady ekspertów od ochrony przyrody.

Trendy ogrodowe w ciągu ostatnich lat zmieniły się na korzyść miejskich łąk kwietnych (więcej o trendach) . Z pewnością wpłynęła na to zwiększająca się świadomość ludzi, oraz ich troska o środowisko naturalne i ochronę przyrody, w szczególności kampanie mające na celu pokazanie wszystkim, jak ważne dla życia ludzkiego są pszczoły. Pszczoły i inne zapylacze zapylają około 85% roślin kwiatowych na naszej planecie, które wytwarzają jedną trzecią spożywanego przez nas pożywienia. Wraz ze zmianami użytkowania gruntów powodującymi upadek rodzimych siedlisk, populacje zapylaczy zmniejszają się, a niektóre gatunki są zagrożone wyginięciem. Ale nie wszystko stracone. Okazuje się, że najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest przekształcenie nieużywanej ziemi, ogrodu lub trawnika w łąkę z dzikimi kwiatami. Te rodzime łąki są estetyczne i zapewniają wiele innych korzyści.

Kategoria: dom

Author: dach-komplex.pl