Instrukcja BHP

Instrukcja BHP – obróbka metali:
Uwaga!
Informacje:
Pracownik nie przeszkolony z bhp obróbki metali nie powinien podejmować jakichkolwiek działań na stanowisku pracy.

Pracownik nie przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa obróbki metali nie powinien podejmować jakichkolwiek działań na stanowisku pracy.

Przed podejściem do urządzenia należy dokładnie zapoznać ważne uwagi dotyczące rozpoczęcia pracy.

Należy sprawdzić urządzenie przed włączeniem do prądu, ważne (tu) bezpieczeństwo obróbki metali.

Jeśli masz wątpliwości zwróć się do przełożonego.

Nie naprawiaj urządzenia na własną rękę.

Jeśli urządzenie nie dział sprawdź, czy jest podłączone do prądu, i czy jest włączony włącznik.

Wszelkie urazy nabyte podczas wykonywania pracy na terenie zakładu pracy zgłoś przełożonemu.

Wszelkie urazy nabyte przy zepsutym urządzeniu zgłoś swojemu przełożonemu.

Brak przełożonego w czasie wykonywanej pracy, nie upoważnia pracownika do naprawiania maszyny na własną rękę.

Podczas wykonywania pracy z urządzeniem wykaż wzmożoną czujność, jeśli nadejdzie taka potrzeba.

Podczas wykonywania cięższych zadań wykaż wzmożoną aktywność niż w normalnych warunkach.

Nie należy przenosić urządzenia do obróbki metalu.

Nie należy wynosić urządzeń do obróbki metalu do domu.

Należy wszystkie rzeczy dotyczące pracy przy obróbce metalu pozostawić na stanowisku pracy, w takim stanie, w jakim zostały zastane.

Nie można opuszczać stanowiska pracy w czasie godzin pracowniczych.

Podczas przerwy śniadaniowej maszyna powinna być wyłączona.

Podczas każdego oddalenia od włączonej maszyny należy ją wcześniej wyłączyć wyłącznikiem.

Nie należy wkładać ręce podczas pracy maszyny pomiędzy metal, a tokarkę.

Nie należy majstrować podczas włączonego urządzenia i go naprawiać.

Serwis ponosi odpowiedzialność za naprawę urządzenia, gdy jest ono na gwarancji.

Nie należy palić środków nikotynowych na stanowisku pracy, może spowodować pożar.

Nie należy być pod wpływem środków odurzających w miejscu pracy, ani na stanowisku pracy.

Nie należy spożywać alkoholu w czasie pracowniczym.

Należy używać rękawice ochronne by uniknąć narażenia rąk na czynniki chemiczne (nie uszkodzić naskórka).

Należy każdy środek chemiczny skontrolować przed użyciem.

Należy stosować wszelkie znaki i oznaczenia (bhp obróbki metali) na terenie zakładu pracy.

Należy używać zatyczki do uszu, gdy są wymagane.

Podczas pracy nie należy myśleć o problemach domowych.

Należy wyłącznie skupić na wykonywanej pracy.

Uwaga!
Instrukcje BHP przy obróbce metali:
Praca z tokarką:
Nie należy majstrować przy urządzeniu.
Należy skontrolować rodzaje wierteł oraz narzędzia do dokręcania części w urządzeniu.
Należy używać wiertła odpowiednio dostosowane do danej pracy.
Należy uważnie obserwować pracę tokarki podczas obrabiania danego metalu.
(Należy dopracować metal w 100% jakości)
Należy używać rękawic ochronnych podczas wyciągania obrobionego metalu z urządzenia.

Jeżeli masz wątpliwości, przeczytaj regulamin jeszcze raz.

Instrukcje BHP przy obróbce metali:

Zachowanie bezpiecznych manewrów podczas obrabiania metalu:

przed podejściem do pracy należy założyć odzież roboczą do tego rodzaju pracy,
należy zaopatrzyć w narzędzia, które są przeznaczone do danego zlecenia,
należy dokładnie skontrolować narzędzia, które wykorzystamy do wykonania danej operacji,
nie należy używać części, które nie są wymiarowe do danego obrobienia metalu,
podczas wycinania elementów z blachy należy użyć ochronny, takiej między innymi jak: okulary ochronne, (maska ochronna), chroniące oczy i nie tylko przed opiłkami metalu.
Jeśli nie posiadasz rzeczy ochronnych, nie podejmuj żadnych działań związanych z wykonywaną pracą.
Należy podejść do pracodawcy po rzeczy ochronne.

Podczas używania spawarki są niezbędne:

rękawice,
maska ochronna na twarz,
ubranie robocze-ochronne.
Nie dostosowanie do warunków, może spowodować uszkodzenia części skórnej ciała i oczów.
Rodzaje gaśnic pożarowych:

a) proszkowa B C E
b) śniegowa B C E
c) pianowa A B
d) halonowa B C E
e) komputerowa A B C E

Na terenie zakładu pracy należy zapoznać, jak działa gaśnica i do jakiego pożaru można jej użyć. Wyróżniamy kilka rodzajów pożarów, które nie zawsze można ugasić wodą.

Rodzaje pożarów, jakie mogą wystąpić:
Pożar określony literą A – dotyczy materiałów twardych, a nie cieczy. Należy po użyć gaśnicę przeznaczoną do tego celu.
Pożar określony literą B – nie dotyczy on materiałów stałych, aby go ugasić należy użyć gaśnicy np. pianowej, proszkowej.
Pożar określony literą C – czyli tu tworzą ogień gazy, które należy ugasić przeznaczoną do tego odpowiednią gaśnicą.
Pożar określony literą D – dotyczy metali, które nie można ugasić każda gaśnicą, należy użyć do niego przeznaczonego sprzętu.
Pożar określony literą F – najczęściej powstaje podczas przyrządzania posiłków w restauracjach i tego typu gastronomii. Do tego jest również specjalnie przeznaczona gaśnica.
Pożar określony litera E – urządzenia elektryczne, które również mogą spowodować rozszerzanie ognia.

Każda gaśnica powinna mieć ważny termin oraz nalepioną instrukcję obsługi. Poprzez nią można użyć gaśnicy podczas działań w celu ugaszenia pożaru.

Author: dach-komplex.pl