Beton – czyli co?

Beton jest jednym z najpowszechniejszych materiałów budowlanych, jakie wykorzystywane są we współczesnym budownictwie. Mimo to niewiele osób tak naprawdę jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest, jak powstaje, jakie są jego właściwości itd. Jeśli jesteś jedną z tych osób, ten tekst jest właśnie dla ciebie.

Czym jest beton?

Beton to nic innego, jak kompozytowy materiał, który powstał poprzez zmieszanie spoiwa oraz wypełniacza. Spoiwem budowlanym określa się sproszkowany materiał, który wiąże inne materiały (innymi słowy – utwardza je) pod wpływem gazów atmosferycznych bądź też wówczas, gdy zmieszany jest z wodą albo inną substancją ciekłą. W przypadku betony spoiwem jest cement, materiał powstający w cementowniach z mineralnych surowców takich jak margiel bądź wapień i glina, wypalany na klinkier w piecu cementowym, na końcu zaś mielony z gipsem. Cement jest – obok wapna i gipsu – najpopularniejszym z wykorzystywanych w budownictwie spoiw. Wypełniaczem w budownictwie nazywa się natomiast naturalny (organiczny bądź też nieorganiczny, ale pochodzenia naturalnego) lub sztuczny produkt, który wykorzystywany jako dodatek obojętny chemicznie w spoiwach budowlanych i mieszankach betonowych i przyjmować może postać pyłu, trocin, sieczki, wiórów drewnianych lub włókien. W przypadku betonu wypełnieniem jest kruszywo, czyli sypki materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. Miejscem powstawania betonu jest zwykle betoniarnia.

W jaki sposób powstaje beton?

Aby powstał beton konieczne jest związanie i utwardzenie betonowej mieszanki. Jak wspomniano powyżej w jej skład wchodzi przede wszystkim cement oraz kruszywo, ponadto znajduje się tam także woda i ewentualnie inne dodatki, (które nie mogą przekraczać 20% w stosunku do całkowitej masy wykorzystywanego spoiwa) oraz domieszek (w przypadku których procent ten nie może przekroczyć 5). Kruszywa wykorzystywane do produkcji betonu mogą być zarówno naturalne – grube (na przykład żwir) lub drobne (piasek) – bądź sztuczne (przykładowo keramzyt). Zastosowanie różnego rodzaju dodatków czy domieszek może wpłynąć na poprawę właściwości mieszanek betonowych i betonów. Właściwości te to na przykład większa urabialność, późniejszy proces wiązania, wodoszczelność, większa mrozoodporność i tym podobne. Do produkcji betonu stosować można wodę wodociągową nawet wówczas, gdy nie została ona poddana badaniom, nie można natomiast wykorzystywać w tym celu zasolonej wody morskiej, wody mineralnej i wody zanieczyszczonej (przykładowo rzecznej czy też ściekowej). Aby otrzymany w wyniku wykonania mieszanki beton był wytrzymały i odporny na działanie czynników zewnętrznych konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Przykładowo beton posadzkowy wymagać będzie innej ścieralności, wodoszczelności kwasoodporności, żaroodporności i izolacyjności cieplnej od betonu wykorzystywanego w innym celu.

Podział betony

Podziału betonu dokonać można na podstawie kilku czynników. Pierwszym z nich jest ciężar objętościowy i na podstawie tego kryterium wyróżnić możemy beton lekki, beton zwykły i beton ciężki. Ze względu na sposób zagęszczania i wbudowania wyróżnić można beton natryskowy, beton wałowany, beton wirowany i beton próżniowy. Kolejnym kryterium są właściwości i tu wyróżniamy beton jastrychowy, fibrobeton, beton polimerowy, żużlobeton, asfaltobeton, beton komórkowy, beton autoklawizowany i beton samonaprawialny. Ostatnim kryterium jest kierunek rozwoju.

 

Kategoria: budowa, dom

Author: dach-komplex.pl