Anestezjologia – podstawowe informacje

Anestezjolog, lekarz zajmujący się podaniem pacjentowi znieczulenia przed zabiegiem. Jednak nie tylko tą funkcję pełni. Anestezjologia to nauka, a zarazem dział medycyny klinicznej. Dotyczy ona metod znieczulenia, prowadzenia chorych w czase, jak i po operacji. Owszem anestezjolog jest głównie potrzebny podczas operacji. Znieczula on pacjenta do zabiegu. Jednak pierwszy kontakt z anestezjologiem następuje przed planowanym zabiegiem. Pacjent przekazuje lekarzowi informacje na temat przebytych chorób, leczenia, uczuleń, przyjmowanych leków. Anestezjolog omawia z pacjentem rodzaj leczenia, przygotowanie do zabiegu, kolejne etapy postępowania. Anestezjolog towarzyszy pacjentowi na każdym etapie leczenia. Jego praca polega na pomocy w odzyskaniu sił pacjenta po zabiegu. Dodatkowo jest on odpowiedzialny za zwalczanie bólu pooperacyjnego. Praca anestezjologa bardzo często wykracza poza oddziały zabiegowe. Pod opieką anestezjologa są również pacjenci w stanie krytycznym. Od anestezjologa wymaga się pełnego profesjonalizmu. Bardzo ważna jest tutaj wiedza oraz troska o chorego. Anestezjolog musi się wykazać dużą empatią. Lekarz o tej specjalizacji posiada wiedzę na temat skutecznych metod łagodzenia dolegliwości bólowych. W tym bólu związanego z porodem. Do jego obowiązków należy: leczenie bólu ostrego oraz przewlekłego, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, znieczulanie pacjentów wymagających operacji. Anestezjolog jest odpowiedzialny za poza chirurgiczną kwalifikację pacjenta do operacji. Na Sali operacyjnej pracuje on wraz z pielęgniarką anestezjologiczną.

Praca na intensywnej terapii

Anestezjolodzy prowadzą również oddziały intensywnej terapii. Leczą oni zarówno ból ostry jak i przewlekły. Dotyczy to także chorób reumatologicznych, jak i neurologicznych. Zarówno reanimacja, jak i resuscytacja są prowadzone przez anestezjologów. To również konsultant w różnych oddziałach szpitalnych. Otrzymanie tytułu specjalisty wymaga ukończenia uczelni medycznej na wydziale lekarskim. Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym. Składa się on z części teoretycznej, jak i praktycznej. Anestezjolog jest lekarzem specjalistą. Posiada on prawo do wykonania samodzielnego znieczulenia. Kariera anestezjologa wymaga wieloletniej nauki. Najpierw mowa o studiach medycznych. Po jego ukończeniu odbywa się obowiązkowe odbycie stażu. Następnie należy ukończyć wszystkie obowiązkowe kursy. W tym staże lekarskie oraz dyżury. Musi on ukończyć obowiązkowe kursy. Mowa o zdrowiu publicznym, anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej, diagnostyce, leczeniu bólu. Ważnym etapem jest przystąpienie do państwowego egzaminu. Warto powiedzieć, że anestezjolog jest zawodem niezwykle odpowiedzialnym. Najważniejsze musi być dla niego dobro pacjenta. Średnie zarobki na tym stanowisku wynoszą 3000 zł netto. Jednak wszystko zależy od regionu i jego doświadczenia. Należy przypomnieć, że anestezjolog dyżuruje także na intensywnej terapii. Zajmuje się diagnostyką. Każdy kandydat na to stanowisko musi pamiętać, że trudna i długa nauka nie zawsze kończy się otrzymaniem prawa do wykonywania zawodu.

Author: dach-komplex.pl